POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MOTODIRECTION Wojciech Biegun Bartłomiej Niepla s.c., ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice (dalej jako Administrator)
  2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem pod e-mailem iod@motodirection.pl ub pisemnie na adres naszej siedziby, tj. 40-142 Katowice ul. Modelarska 10
  3. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane: 1. na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach wskazanych w jej treści. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; 2. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 3. w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 4. w celach analitycznych takich jak: właściwy dobór usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacja procesów obsługi, budowania relacji z naszymi klientami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 7. w celu badania satysfakcji klientów, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będzie to konieczne do realizacji świadczonych przez Administratora usług. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą umową z Administratorem będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, jak i przez okres wymagany dla przechowywania danych przepisami obowiązującego prawa. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu  bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich  przetwarzania w tym celu lub gdy ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  6. Do Twoich danych mogą mieć dostęp współpracujące z nami podmioty takie jak: biura księgowe i rachunkowe, prawnicy, informatycy, doradcy podatkowi, firma leasingowa, organy państwowe w zakresie wykonywanych przez nie zadań. Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: prawo żądania dostępu do swoich danych; prawo do otrzymania kopii danych; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych.
  8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych osobowych. W przypadkach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa – podanie danych osobowych może być obowiązkowe.
  9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
  10. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza postanowienia RODO – masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.